Dì hàng xóm cuồng dâm dậy làm tình con trai buồi to chồng sau khi nhậu xỉn về, Chẳng phải trong một trăm năm qua đã có sự phát triển mới sao? Giống như môn kung fu mà sư phụ muốn luyện tập và môn thể dục mạnh mẽ được luyện tập bởi ‘Human Roller’, bậc thầy nổi tiếng.” Các tu sĩ của Thiếu Lâm Tự tin rằng Nó kết hợp giữa Dịch Tấn Kinh và Cửu Dương Kinh, nửa đầu là thay đổi thể chất, nửa sau là tăng cường nội lực, một khi thứ này xuất hiện, Mẹ kế Qiaoben Xiangcai massage chim con riêng chồng súng khỏe và cái kết võ lâm thế giới sẽ lại rơi vào tình trạng hỗn loạn nữa.””Tôi nghe nói rằng Shi Junlai dường như đã bị một đạo sĩ tên là Zhu vô hiệu hóa võ