Em học sinh lớp 12 mình dây mút buồi đụ cặc thầy giáo trong nhà nghỉ, “Tôi vẫn đánh giá thấp anh ta. Tôi không ngờ rằng với sự trợ giúp của năng lượng tâm linh trong chùa, anh ta lại có được sức mạnh mạnh mẽ như vậy. Anh ta thực sự có thể sử dụng ‘con mắt trên bầu trời’ để theo dõi tình hình trong căn phòng.””Eye in the Sky” là phương pháp sử dụng phép thuật để tăng cường sức mạnh tâm linh cho việc do thám, người thi triển có thể truyền “tầm nhìn” vào không trung và quan sát một khu vực rộng, nhưng chỉ có thể nắm được tình hình chung. Tất nhiên, Em học sinh lớp 12 mình dây mút buồi đụ cặc thầy giáo trong nhà nghỉ một pháp sư mạnh mẽ