Tag: Michael Stefano

Cô vợ Bella Rolland giúp chồng thuyết phục khách hàng ký hợp đồng bằng cơ thể khiêu gợi của cô

Cô vợ Bella Rolland giúp chồng thuyết phục khách hàng ký hợp đồng bằng cơ thể khiêu gợi của cô Cuộc hội thoại kéo dài qua nhiều giờ, với cả hai bên đều trình bày quan điểm và chia sẻ quan ngại của mình. Bella kiên nh...